Arxiu | text presentació

Text presentació

Malgrat que des de la primera lectura veiem la complexitat i les moltes dificultats que per al seu muntatge teatral té “La Celestina”, conté una sèrie d’elements que repten a la seva escenificació. Un d’ells i tal vegada el qual més ens atreu sigui la seva modernitat, que ja està en les intencions de Fernando de Rojas quan escriu una obra en prosa i en llengua vulgar.

Aquesta modernitat que en molts aspectes veiem en La Celestina, ens duu a proposar un espectacle allunyat de tot caràcter d’època. L’atemporalitat que volem mostrar està subratllada en la posada en escena, tant en el vestuari com en els elements escènics i en la interpretació dels actors, que utilitzant el fregolisme ( de Frégoli , actor que utilitzava en els seus espectacles el canvi ràpid de vestuari) , la gestualitat grotesca i el treball corporal encarnen als molts personatges que per l’obra transiten.

Jugant amb l’estructura formal del text de Rojas, seguint els acotaments on  l’autor situa l’acció, una narradora ens conduirà per un món miserable i amoral on el comportament dels personatges, tant el dels rics com el dels pobres, la cobdícia que mou les seves accions, el desig carnal, l’apetència desmesurada dels diners i la riquesa, l’afany individualista en profit propi són el retrat d’una societat urbana en la qual regna la violència i la mort.

Salvant les distàncies, no s’assembla tot això a la societat occidental d’aquest canvi de mil•lenni?.

Posted in 2.009 La Celestina, Espectacles, Teatre escolar, text presentació0 Comentaris